3D print & fødevarer

Brug af 3D printede polymerer til kontakt med fødevarer er stadigt kontroversielt. Man kan finde mange meninger og holdninger på internettet, spredt over artikler, forums osv. Et gennemgående træk ved det meste af informationen er manglen på grundige studier af de iboende udfordringer.  

Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi her i Drizzle har udviklet teknikker og gennemført alle de påkrævede målinger der skal til for at få fødevaregodkendt vores ekstraktor efter EU’s standarder CR 10/2011/EU (Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food) 

Generelt rummer 3D-print 2 betydelige problemer i forhold til kontakt til fødevarer:

1: Bakterievækst

2: Migration af plastik og polymerer

Bakterievækst er et problem fordi 3D-print teknologien (filamentprint) resulterer i et porøst objekt. De mikroskopiske porer bliver fyldt med madrester og giver en glimrende grobund for bakterier.

I vores udstyr får vi delvist ‘foræret’ en løsning på bakterievæksten, fordi vores ekstraktor bruger alkohol som ekstraktions-medium. Alkoholen destillerer og renser maskinen indvendigt ved hver brug. Desuden har vi udviklet en efterbehandling af de 3D-printede overflader, der fjerner de små porer og giver en teflon-agtig ‘non-stick’ overflade. 

Problemet med migration af plastik og polymerer var en større udfordring. Plastik der kommer i kontakt med fødevarer skal overholde og certificeres ifølge CR 10/2011/EU, den standard der regulerer hvor meget plast og polymer, der må diffundere over i slutproduktet. Desuden bestemmer standarden hvor mange hjælpestoffer, solventer mv. fra produktionen af plastiken, der må diffundere over i slutproduktet. For at finde ud af om vores planlagte produktion med 3D printet PETG kunne gøres sikker og få fødevaregodkendelse lavede vi et samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Vi udforskede og gennemtestede emnet i 10 måneder sammen med en speciale-studerende, og målte både specifik og total migration for alle de relevante komponenter. Udstyret vi arbejdede på var en kombination af høj-præcisions laboratorievægte og HPLC-QTOF-MS analyse værktøjer.

farvestrålende billeder af nogle af foregangsstofferne brugt som referencer

Resultatet af speciale-opgaven var at vi er mindst hundrede gange under den acceptable grænse for specifik migration, og langt under grænsen for total migration.

Så vidt vi ved er dette det første studie af sin slags, så vi håber at dette også vil hjælpe andre i 3D-print miljøerne til at fremstille fødevaregodkendte produkter.