Cannabis tilladelse

Lægemiddelstyrelsen i Danmark har udstedt en tilladelse til Drizzle. Vi må nu dyrke, håndtere, ekstrahere og analysere cannabis. Tilladelsen er givet som en del af Forsøgsordningen for medicinsk cannabis, som har til formål at fremme udviklingen af cannabis-relaterede produkter, til det danske og det internationale marked. I løbet af tilladelsens løbetid vil vi udvikle vores viden om cannabis-ekstraktion og opbygge analysefaciliteter samt produktionsfaciliteter til vores ekstrationsmaskiner.

The Danish Medicines Administration has issued Drizzle a permit to grow, handle, extract and analyze Cannabis. The permission is granted as part of the Denmarks national four-year trial program to develop Cannabis-related products for the Danish and international market.

 

We will develop our in-house cannabis extraction knowledge during the trial, build-up analysis facilities, and set up a production facility for our extractors.